Gala PAP w Warszawie. Gmina Brzozie nagrodzona

Innowacyjny Samorząd to projekt Serwisu Samorządowego PAP, w którym wyłaniane są i nagradzane najbardziej innowacyjne samorządy. Co roku nagradzane są gminy, miasta, powiaty i województwa, mogące pochwalić się najbardziej innowacyjnymi projektami. Stają się one później inspiracją dla innych jednostek samorządu terytorialnego. W tym roku w konkursie nagrodzono Gminę Brzozie, która zajęła I miejsce za projekt “Stworzenie sali widowiskowej do nagrań i transmisji on – line”

Przedmiotem konkursu są nadsyłane przez samorządy opisy zrealizowanych projektów, a głównymi kryteriami oceny – nowatorstwo w skali kraju i rezultaty zastosowanych rozwiązań. Innowacje mogą mieć charakter innowacji technologicznych, procesowych, społecznych, publicznych (komunalnych), dotyczących instrumentów i usług wsparcia itp.

Konkurs przebiega w sześciu kategoriach:

  • gminy wiejskie
  • gminy miejsko-wiejskie
  • gminy miejskie
  • miasta duże (powyżej 200 tys. mieszkańców)
  • powiaty
  • samorządy województw

W każdej z kategorii przyznano nagrodę główną i dwa wyróżnienia. Najważniejszym kryterium oceny w konkursie jest nowatorstwo oraz efektywność zastosowanych rozwiązań. Laureatów wyłania kapituła, w której zasiadają przedstawiciele samorządów, świata nauki, ministerstw oraz redakcji Serwisu Samorządowego PAP.

W tegorocznej edycji konkursu w kategorii “Gminy Wiejskie” nagrodzono Gminę Brzozie za projekt “Stworzenie sali widowiskowej do nagrań i transmisji on – line”. Statuetkę na uroczystej gali, która odbyła się w dniu 28 maja w Warszawie, odebrała wójt Danuta Kędziorska-Cieszyńska.

Autor: Maria Świderska

Gala PAP w Warszawie, Innowacyjny Samorząd 2024, Gmina Brzozie, Danuta Kędziorska-Cieszyńska

Fot. Marcjan Biegaj

Fot. PAP